تعرفه های پیش پرداخت اینترنت پرسرعت فیبر نوری شرکت مخابرات ایران 🎉

گروه سرویس سرعت اسمی سرعت تحویلی ترافیک بین الملل مدت زمان سرویس بازه زمانی تعرفه به تومان
🎉 تانوما استاندارد 20 Mbps تا 50 Mbps 300 GB دوره 6 ماهه 480.000
🎉 تانوما استاندارد 20 Mbps تا 50 Mbps 600 GB دوره 12 ماهه 960.000
🎉 تانوما استاندارد 20 Mbps تا 70 Mbps 1500 GB دوره 3 ماهه 240.000
🎉 تانوما استاندارد 20 Mbps تا 70 Mbps 1680 GB دوره 12 ماهه 1.600.000
🎉 تانوما استاندارد 30 Mbps تا 100 Mbps 960 GB دوره 6 ماهه 856.000
🎉 تانوما استاندارد 30 Mbps تا 200 Mbps 1050 GB دوره 3 ماهه 750.000
🎉 تانوما استاندارد 30 Mbps تا 200 Mbps 1140 GB دوره 12 ماهه 1.512.000
🎉 تانوما استاندارد 30 Mbps تا 200 Mbps 1920 GB دوره 12 ماهه 1.630.000
🎉 تانوما استاندارد 30 Mbps تا 300 Mbps 2100 GB دوره 6 ماهه 1.445.000
🎉 تانوما استاندارد 30 Mbps تا 300 Mbps 4200 GB دوره 12 ماهه 2.790.000

تعرفه های اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری

* در لیست بالا تعرفه های اشتراک اینترنت پرسرعت فیبر نوری برای مشترکین قدیمی و جدید درج شده است
* لطفا پس از انتخاب تعرفه مورد نظر خود در فرم ثبت نام تعرفه مورد خود را وارد و یا جهت ثبت بسته با دفتر تماس حاصل نمایید.

* در بسته های فوق 5% افزایش حجم بیشتر هدیه افزوده خواهد شد.
* بر روی تعرفه های فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری افزوده خواهد شد.